Studujte u nás

Co vás čeká?

Podrobně se seznámíte se stavbou a fungováním lidského těla, proměnách lidských kultur a společností v čase. Studium je vyváženou kombinací biologických, medicínských a humanitních předmětů, které Vám umožní porozumět člověku v celé šíři jeho existence.

Na co se můžete těšit?

Zapojíte se do výzkumných projektů Ústavu antropologie, při kterých jsou využívány nejmodernější metody a digitální technologie. Prakticky se tak seznámíte s lékařskými zobrazovacími přístroji, drony, 3D tiskem nebo virtuální realitou a získáte tak znalosti, které uplatníte i v každodenním životě a mimo antropologickou praxi. Zapojíte se také do antropologicko-archeologických výzkumů pohřebišť a významných archeologických lokalit na jihu Moravy i jinde. Stejně tak se můžete pod vedením našich pedagogů zaměřit na výzkum lidských společností a jejich kultury.

Co musíte udělat?

Sledujte FB stránky Ústav antropologie Masarykovy univerzity a laboratoře LaMorFA. Přijďte se za námi podívat na Den otevřených dveří, a především podejte přihlášku ke studiu!

Na co se připravit?

Přijímací zkoušky probíhají v podobě testů studijních předpokladů a odborného testu z biologie se základy historie a společenských věd. Protože se budete v prvním ročníku seznamovat s biologií lidského těla, bude skvělé, když se předem seznámíte se základy latiny.

Bakalářské studium

Poznejte člověka tak, jako nikdy předtím, od detailní stavby a funkcí jeho organismu až po vývoj lidských kultur od prehistorie po současnost.

Magisterské studium

Prohlubte své znalosti. Studujte vývoj sociálních forem a lidských kultur stejně jako biologickou variabilitu a adaptabilitu člověka na behaviorální, sociální a kulturní úrovni. Osvojte si forenzní antropologii, ergonomii a práci s nejmodernějšími digitálními technologiemi.

Staňte se odborníkem se širokým teoretickým i praktickým přehledem v antropologické tématice.

Doktorské studium

Připravujeme špičkové odborníky v oboru Antropologie pro vědeckou kariéru v akademických institucích, ale také pro možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, na pracovištích s historicko-archeologickým zaměřením (archeologická pracoviště, muzea, ústavy památkové péče) nebo se zaměřením na forenzní a bezpečnostní oblast v národním (Policie ČR) i mezinárodním prostředí (OSN, NGOs) a ve zdravotnických zařízeních.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info