Pro studenty

S dotazy ke studiu a jiným studijním záležitostem se přednostně obracejte na pedagogického zástupce a garanta pro studijní neúspěšnost.

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

pedagogický zástupce a garant pro studijní neúspěšnost

telefon: 549 49 3638
e‑mail:

Studijní materiály

Studium v zahraničí

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2023/2024.

Možnost studia na následujících zahraničních univerzitách:

Jedná se o prestižní instituce a studijní pobyt tak nabízí jedinečnou příležitost rozšíření akademických, ale i kulturních a osobních obzorů. Je možné, že v některých zemích mohou být v souvislosti se změnami epidemiologické situace opětovně zaváděny některé změny, ať už praktické, či akademické. Existuje pravděpodobnost, že na některých partnerských univerzitách se v určité míře znovu zavede hybridní výuka (některé předměty probíhají prezenčně, zájemci si rezervují dostupná místa v rezervačním systému; některé předměty jsou vyučovány online) i v akademickém roce 2023/2024.

Pro více informací kontaktujte M. Čutu na adrese: cuta@sci.muni.cz. V případě zájmu o studium na výše uvedených univerzitách, přihlašujte se prosím v online informačním systému Centra zahraniční spolupráce (ISOIS).

Souběžně prosím zašlete informační e-mail o tom, že se přihlašujete do výběrového řízení, na adresu cuta@sci.muni.cz. Podávání přihlášek v systému ISOIS je možné od 30. 1. 2023 do 1. 3. 2023. Po ukončení podávání přihlášek proběhne výběrové řízení a nominace vybraných účastníků.

Do programu se mohou přihlásit i studenti (za určitých podmínek), kteří už se zahraniční stáže Erasmus zúčastnili (bližší informace na cuta@sci.muni.cz).

Poznámka: ve Španělsku, Portugalsku a Itálii probíhá výuka v národních jazycích. Ve výběrovém řízení bude zohledňován ročník studia, to, zda se jedná o první nebo opakovanou stáž v rámci programu Erasmus, dosavadní studijní výsledky a v neposlední řadě jazykové schopnosti potřebné na dané univerzitě a motivační dopis. Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí a budou nominováni, obdrží automatizovaný nominační e-mail. Je třeba, aby student bez prodlení nominaci potvrdil.

Podrobné informace naleznete na stránkách CZS.

Aktuálně k ukončení studia

Bakalářské a magisterské obhajoby a státní závěrečné zkoušky jarního semestru budou probíhat v termínech od 14. do 20. června 2023. Rozpis s přiřazením studentů na jednotlivé dny je k dispozici zde.

Prosíme studenty, kteří budou obhajovat závěrečnou práci, aby před státnicemi dodali na sekretariát magistře Suchánkové jednu vytištěnou kopii finální (odevzdané) verze své práce pro komisi. Formální požadavky na vazbu práce nejsou, stačí jednoduchá kroužková vazba. Po státnicích práce na Ústavu nearchivujeme a můžete si je odnést.
Pokud vytištěnou práci dodat nemůžete, sdělte to s předstihem paní Suchánkové (64824@mail.muni.cz).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info