Pro studenty

S dotazy ke studiu a jiným studijním záležitostem se přednostně obracejte na pedagogického zástupce.

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

pedagogický zástupce

telefon: 549 49 4966
e‑mail:

Studijní materiály

Studium v zahraničí

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2023/2024.

Možnost studia na následujících zahraničních univerzitách:

Jedná se o prestižní instituce a studijní pobyt tak nabízí jedinečnou příležitost rozšíření akademických, ale i kulturních a osobních obzorů. Je možné, že v některých zemích mohou být v souvislosti se změnami epidemiologické situace opětovně zaváděny některé změny, ať už praktické, či akademické. Existuje pravděpodobnost, že na některých partnerských univerzitách se v určité míře znovu zavede hybridní výuka (některé předměty probíhají prezenčně, zájemci si rezervují dostupná místa v rezervačním systému; některé předměty jsou vyučovány online) i v akademickém roce 2023/2024.

Pro více informací kontaktujte M. Čutu na adrese: cuta@sci.muni.cz. V případě zájmu o studium na výše uvedených univerzitách, přihlašujte se prosím v online informačním systému Centra zahraniční spolupráce (ISOIS).

Souběžně prosím zašlete informační e-mail o tom, že se přihlašujete do výběrového řízení, na adresu cuta@sci.muni.cz. Podávání přihlášek v systému ISOIS je možné od 30. 1. 2023 do 1. 3. 2023. Po ukončení podávání přihlášek proběhne výběrové řízení a nominace vybraných účastníků.

Do programu se mohou přihlásit i studenti (za určitých podmínek), kteří už se zahraniční stáže Erasmus zúčastnili (bližší informace na cuta@sci.muni.cz).

Poznámka: ve Španělsku, Portugalsku a Itálii probíhá výuka v národních jazycích. Ve výběrovém řízení bude zohledňován ročník studia, to, zda se jedná o první nebo opakovanou stáž v rámci programu Erasmus, dosavadní studijní výsledky a v neposlední řadě jazykové schopnosti potřebné na dané univerzitě a motivační dopis. Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí a budou nominováni, obdrží automatizovaný nominační e-mail. Je třeba, aby student bez prodlení nominaci potvrdil.

Podrobné informace naleznete na stránkách CZS.

Aktuálně k ukončení studia

Bakalářské a magisterské obhajoby a státní závěrečné zkoušky podzimního semestru budou probíhat 7. a 8. února 2023.

Harmonogram a složení komise najdete v tomto dokumentu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info