Pro studenty

S dotazy ke studiu a jiným studijním záležitostem se přednostně obracejte na pedagogického zástupce a garanta pro studijní neúspěšnost.

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

pedagogický zástupce a garant pro studijní neúspěšnost

telefon: 549 49 3638
e‑mail:

Studijní materiály

Studium v zahraničí

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2024/2025

Možnost studia na následujících zahraničních univerzitách:

Adam Mickiewicz University Poznań

University of Wroclaw

Universidad Complutense de Madrid

University of Coimbra

University of Bergen (pouze bakalářský stupeň studia)

Università degli Studi di Firenze

Univerzita Komenského Bratislava

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Jedná se o prestižní instituce a studijní pobyt tak nabízí jedinečnou příležitost rozšíření akademických, ale i kulturních a osobních obzorů.

Pro více informací kontaktujte M. Čutu na adrese: cuta@sci.muni.cz. V případě zájmu o studium na výše uvedených univerzitách, přihlašujte se prosím v online informačním systému Centra zahraniční spolupráce (ISOIS) na této adrese.

Souběžně prosím zašlete informační e-mail o tom, že se přihlašujete do výběrového řízení, na adresu cuta@sci.muni.cz. Podávání přihlášek v systému ISOIS je možné od 30. 1. 2024 do 25. 2. 2024. Po ukončení podávání přihlášek proběhne výběrové řízení a nominace vybraných účastníků.

Do programu se mohou přihlásit i studenti (za určitých podmínek), kteří už se zahraničního pobytu Erasmus + zúčastnili (bližší informace na cuta@sci.muni.cz).

Poznámka: ve Španělsku, Portugalsku a Itálii probíhá výuka v národních jazycích. Ve výběrovém řízení bude zohledňován ročník studia, to, zda se jedná o první nebo opakovanou stáž v rámci programu Erasmus +, dosavadní studijní výsledky a v neposlední řadě jazykové schopnosti potřebné na dané univerzitě a motivační dopis. Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí a budou nominováni, obdrží automatizovaný nominační e-mail. Je třeba, aby student bez prodlení nominaci potvrdil.

Podrobné informace naleznete na stránkách CZS.

Aktuálně k ukončení studia

Státní závěrečné zkoušky z Antropologie proběhnou v týdnu od 17. června 2024 do 21. června 2024, vždy od 8 hodin. V pondělí 17. a v úterý 18.6. se budou konat Mgr. SZZ, ve středu 19., čtvrtek 20. a pátek 21.6. proběhnou Bc. SZZ. Podrobnosti k průběhu naleznete v tomto dokumentu.
Dne 20.6. také proběhnou přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu Antropologie. Detaily ještě budou upřesněny.

Prosíme studenty, kteří budou obhajovat závěrečnou práci, aby před státnicemi dodali na sekretariát magistře Suchánkové jednu vytištěnou kopii finální (odevzdané) verze své práce pro komisi. Formální požadavky na vazbu práce nejsou, stačí jednoduchá kroužková vazba. Po státnicích práce na Ústavu nearchivujeme a můžete si je odnést.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info