Pro studenty

S dotazy ke studiu a jiným studijním záležitostem se přednostně obracejte na pedagogického zástupce.

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

pedagogický zástupce

telefon: 549 49 4966
e‑mail:

Studijní materiály

Studium v zahraničí

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2021/2022.

Možnost studia na následujících zahraničních univerzitách:

Jedná se o prestižní instituce a studijní pobyt tak nabízí jedinečnou příležitost rozšíření akademických, ale i kulturních a osobních obzorů. Na příští akademický rok je plánována 

Reorganizace programu E + a proto je vhodné využít možnosti výjezdů na partnerské univerzity, se kterými máme aktuálně uzavřené smlouvy. Zatím není jasné, jestli 

smlouvy pro další běh budou obnovovány v plném rozsahu. Uvědomujeme si i omezení související s epidemiologickou situací, ať už praktická, či akademická. Podle aktuální komunikace výuka probíhá v hybridní formě (některé předměty probíhají prezenčně, zájemci si rezervují dostupná místa v rezervačním systému; některé předměty jsou vyučovány online) a je předpoklad, že hybridní výuka bude probíhat v určité míře i v akademickém roce 2021/2022. 

Pro více informací kontaktujte M. Čutu na adrese: cuta@sci.muni.cz. V případě zájmu o studium na výše uvedených univerzitách, přihlašujte se prosím v online informačním systému Centra zahraniční spolupráce (ISOIS).

Souběžně prosím zašlete informační e-mail o tom, že se přihlašujete do výběrového řízení, na adresu cuta@sci.muni.cz. Podávání přihlášek v systému ISOIS je možné od 11.2.2021do3.3.2021. Po ukončení podávání přihlášek proběhne výběrové řízení a nominace vybraných účastníků. 

Do programu se mohou přihlásit jen studenti, kteří ve zmíněném akademickém roce budou mít absolvován alespoň 1. ročník bakalářského studia; platí i pro studenty, kteří už se zahraniční stáže Erasmus zúčastnili (bližší informace na cuta@sci.muni.cz). 

Poznámka: ve Španělsku, Portugalsku a Itálii probíhá výuka v národních jazycích. Ve výběrovém řízení bude zohledňován ročník studia, to, zda se jedná o první nebo opakovanou stáž v rámci programu Erasmus, dosavadní studijní výsledky a v neposlední řadě jazykové schopnosti potřebné na dané univerzitě a motivační dopis. Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí a budou nominováni, obdrží automatizovaný nominační e-mail. Je třeba, aby student bez prodlení nominaci potvrdil. 

Podrobné informace naleznete na stránkách CZS na tomto odkazu.

Aktuálně k ukončení studia

Bakalářské a magisterské obhajoby a státní zkoušky jarního semestru budou probíhat od 28. června do 2. července.

Harmonogram a složení komise najdete v tomto dokumentu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info