Pro studenty

S dotazy ke studiu a jiným studijním záležitostem se přednostně obracejte na pedagogického zástupce.

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

pedagogický zástupce

telefon: 549 49 4966
e‑mail:

Studijní materiály

Studium v zahraničí

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2022/2023.

Možnost studia na následujících zahraničních univerzitách:

Jedná se o prestižní instituce a studijní pobyt tak nabízí jedinečnou příležitost rozšíření akademických, ale i kulturních a osobních obzorů.

Uvědomujeme si, že je možné, že i nadále budou trvat omezení související s epidemiologickou situací, ať už praktická, či akademická. Je předpoklad, že hybridní výuka (některé předměty probíhají prezenčně, zájemci si rezervují dostupná místa v rezervačním systému; některé předměty jsou vyučovány online) bude na některých partnerských univerzitách probíhat v určité míře i v akademickém roce 2022/2023. 

Pro více informací kontaktujte M. Čutu na adrese: cuta@sci.muni.cz. V případě zájmu o studium na výše uvedených univerzitách, přihlašujte se prosím v online informačním systému Centra zahraniční spolupráce (ISOIS).

Souběžně prosím zašlete informační e-mail o tom, že se přihlašujete do výběrového řízení, na adresu cuta@sci.muni.cz. Podávání přihlášek v systému ISOIS je možné od 7.2.2022 do 7.3.2022. Po ukončení podávání přihlášek proběhne výběrové řízení a nominace vybraných účastníků. 

Do programu se mohou přihlásit jen studenti, kteří ve zmíněném akademickém roce budou mít absolvován alespoň 1. ročník bakalářského studia; platí i pro studenty, kteří už se zahraniční stáže Erasmus zúčastnili (bližší informace na cuta@sci.muni.cz). 

Poznámka: ve Španělsku, Portugalsku a Itálii probíhá výuka v národních jazycích. Ve výběrovém řízení bude zohledňován ročník studia, to, zda se jedná o první nebo opakovanou stáž v rámci programu Erasmus, dosavadní studijní výsledky a v neposlední řadě jazykové schopnosti potřebné na dané univerzitě a motivační dopis. Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí a budou nominováni, obdrží automatizovaný nominační e-mail. Je třeba, aby student bez prodlení nominaci potvrdil. 

Podrobné informace naleznete na stránkách CZS na tomto odkazu.

Aktuálně k ukončení studia

Bakalářské a magisterské obhajoby a státní zkoušky jarního semestru budou probíhat od 15. do 21. června 2022.

Harmonogram a složení komise najdete v tomto dokumentu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info