Archiv Ústavu antropologie

Archiv Ústavu antropologie PřF MU obsahuje více než 400 závěrečných prací z oboru antropologie z celého období existence Antropologického ústavu (1923–1953), z období antropologického oddělení (1953–1992), z období po obnově Katedry antropologie v roce 1993 a od vzniku současného Ústavu v roce 2006. Archivní fond dále tvoří bohatá sbírka separátů týkající se antropologie a příbuzných oborů, materiály z pozůstalostí českých antropologů (Vojtěcha Suka, Jana Beneše, Jaroslava Dvořáka, Jindřicha A. Valšíka, Anny Lorencové, Chrudoše Troníčka, Vladimíra Novotného ad.). Velmi ceněná je sbírka fotografií a negativů na skleněných deskách z výzkumných cest Vojtěcha Suka (Labrador, Podkarpatská Rus, Afrika), metrická a prostorová dokumentace charakterizující fyziologické adaptace historických a industriálních populací Moravy, včetně paternitních posudků (např. Znojmo-Hradiště, Lužice u Hodonína, Brno, Ostrava, romská, vietnamská a srbolužická populace ad.).

V současné době je archivní fond přístupný jak studentům a zaměstnancům Ústavu, tak odborné i širší veřejnosti.

Vybrané archiválie jsou zapůjčovány zaměstnancům a studentům až na dobu jednoho týdne s možnosti prodloužení na základě individuální domluvy. Ostatním zájemcům jsou materiály půjčovány prezenčně. Aktuální informace o fondech jsou uvedeny v Seznamu archivovaných prací a v Popisu fondu archivu. Nejnovější závěrečné práce jsou k dispozici i v elektronické podobě prostřednictvím Archivu závěrečných prací Informačního systému MU.

Individuální výpůjčka je v současné době možná po domluvě se správci archivu.

Chod a činnost archivu zajišťuje: RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.

Změna výpůjční doby vyhrazena. Individuální výpůjčka možná i mimo výpůjční dobu po domluvě se správci archivu.

Chod a činnost archivu zajišťuje

RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.

Seznam archivovaných prací Popis fondů archivu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info