Absolvování povinné praxe

V bakalářském i magisterském studiu si musíte splnit povinnou praxi.

Praxe v bakalářském studiu

Praxe v bakalářském studiu

Obecné informace

  • zapisuje se v šestém semestru bakalářského studia, ale plní se po celou jeho dobu
  • povinných je celkem 6 týdnů praxe (30 dnů), z toho 1 týden povinné praxe na terénním výzkumu v Přibicích a 1 týden povinné laboratorní praxe v rámci pracovišť Ústavu antropologie
  • zbylé čtyři týdny mohou být absolvovány na praxích souvisejících s antropologií na jiných pracovištích
  • laboratorní praxe zahrnuje jak práci v laboratoři, tak například účast na probíhajících výzkumech a podobně

Jak si praxi zapíšu v IS?

Praxe je formálně začleněna do předmětu Terénní cvičení I (Bi6502), který si zapište v šestém semestru studia.

Kdy mám praxi plnit?

Nejlépe po celý průběh bakalářského studia. V posledním semestru může být velmi těžké najít dostatek času pro splnění celé praxe.

Jak dlouhou praxi musím splnit a co musí být její součástí?

Celkem musíte splnit 6 týdnů neboli 30 pracovních dní praxe.

Co praxe musí obsahovat?

Součástí praxe musí být minimálně jeden týden (5 dní) terénního výzkumu v Přibicích. Tento výzkum se koná každoročně, zpravidla v srpnu. Přihlašuje se na něj v průběhu května, kdy je studentům zaslána výzva k elektronickému přihlašování na výzkum.

Dále musí být součástí praxe jeden týden laboratorní praxe v rámci pracovišť Ústavu antropologie. Jedná se například o pomoc se zpracováním kosterního materiálu nebo datových souborů. Může se jednat také o aktivní účast na výzkumech Ústavu. Tuto praxi si můžete domluvit s některým z akademických zaměstnanců Ústavu. Některé aktuální nabídky najdete také níže na této stránce.

Zbylých dvacet dní povinné praxe si student zařizuje podle svých preferencí.

Co s povinně volitelnou částí praxe?

Dvacet dní povinné praxe můžete absolvovat podle svého uvážení, nejlépe na na pracovištích mimo náš ústav. Dosud plnili studenti svou praxi například v muzejních institucích, kde se zabývali prací s nálezy, archivací nebo dokumentací, ve zdravotnických a sociálních zařízeních (práce s pacienty či klienty), na expertních pracovištích, jejichž činnost souvisí s antropologií, jako jsou laboratoře nebo odborné ústavy, a v neziskových organizacích a charitách. Pokud si nejste jisti, jestli Vám bude vybraná praxe uznána, zeptejte se Mgr. Tomáše Mořkovského.

Organizace kontaktujte sami. Pokud víme o zájmu o brigádníky nebo praktikanty, tyto informace zveřejňujeme na nástěnce ve vchodu do budovy dvě anebo na našich FB stránkách.

Stejně tak můžete i dobrovolnou část praxe plnit další účastí na terénním výzkumu v Přibicích nebo prací v našich laboratořích. Zde jsou však upřednostňováni studenti, kteří ještě povinnou část nesplnili.

Jak a komu mám praxi dokládat, abych dostal/a zápočet?

U praxí absolvovaných mimo Ústav antropologie si zajistěte potvrzení o absolvování praxe podepsané vedoucím praxe. Potvrzení musí obsahovat Vaše jméno, čas a hodinový rozsah praxe a také popis její náplně.

O samotný zápočet pak požádejte emailem Mgr. Tomáše Mořkovského. V tomto emailu uveďte celkový přehled splněné praxe a přiložte všechna potvrzení o praxi mimo náš Ústav.

Účast na terénním výzkumu v Přibicích eviduje přímo Mgr. Tomáš Mořkovský. Účast na laboratorní praxi a výzkumech ústavu eviduje daný akademický pracovník v centrálním systému.

Jak to tedy vypadá prakticky?

Na konci svého druhého nebo ještě lépe čtvrtého semestru se přihlaste na výzkum v Přibicích a minimálně 5 dní se ho účastněte. V průběhu studia kontaktujte některého z akademických pracovníků a domluvte si splnění minimálně pěti povinných laboratorních dní nebo se zúčastněte odpovídajícího počtu výzkumů. Nejlépe si vyberte z nabídek níže. Mimo to si zavčas domluvte praxi související s Antropologií mimo náš Ústav. U praxí mimo ústav si vždy nechte vedoucím praxe vystavit potvrzení u praxe. Po splnění všech praxí doložte splnění povinné praxe Mgr. Tomáši Mořkovskému.

Na co si dávat pozor?

Především na to, abyste měli vše splněno před státnicemi.

Praxe v magisterském studiu

Obecné informace

  • zapisuje se ve čtvrtém semestru Mgr. studia, ale plní se po celou dobu studia
  • povinné jsou celkem 2 týdny, z toho minimálně 1 týden účasti na výzkumu v Přibicích, laboratorní praxi, nebo kombinace obojího
  • druhý týden může být absolvován na praxi související s antropologií na jiných pracovištích
  • laboratorní praxe zahrnuje jak práci v laboratoři, tak např. účast na probíhajících výzkumech apod. Právě probíhající výzkumy, kterých se takto můžete zúčastnit, jsou vypsány níže

Jak si praxi zapíšu v IS?

Praxe je formálně začleněna do předmětu Terénní cvičení II (Bi8910), který si zapište ve čtvrtém semestru studia.

Kdy mám praxi plnit?

Nejlépe po celý průběh magisterského studia. V posledním semestru může být velmi těžké najít dostatek času pro splnění celé praxe.

Jak dlouhou praxi musím splnit a co musí být její součástí?

Celkem musíte splnit 2 týdny neboli 10 pracovních dní praxe.

Co praxe musí obsahovat?

Součástí praxe musí být minimálně jeden týden terénního výzkumu v Přibicích, laboratorní praxe, účasti na výzkumu nebo kombinace těchto typů.

Výzkum v Přibicích se koná každoročně, zpravidla v srpnu. Přihlašuje se na něj v průběhu května, kdy je studentům zaslána výzva k elektronickému přihlašování na výzkum.

Laboratorní praxi si můžete zkusit domluvit s některým z akademických zaměstnanců Ústavu. Některé aktuální nabídky najdete také níže na této stránce. Může se ovšem stát, že Vám zaměstnanci nebudou moci z kapacitních důvodů vyhovět.

Dalších pět dní praxe si zařiďte podle svých preferencí.

Co s povinně volitelnou částí praxe?

Zbylých pět dní si můžete splnit na relevantních praxích mimo náš Ústav, účastí na některém z níže nabízených výzkumů nebo prací v našich laboratořích. První dvě možnosti jsou však preferovány. Při práci v laboratoři jsou totiž upřednostňováni studenti bakalářského studia, pro něž jde o povinnost.

Mimo náš Ústav studenti dosud plnili svou praxi například v muzejních institucích, kde se zabývali prací s nálezy, archivací nebo dokumentací, ve zdravotnických a sociálních zařízeních (práce s pacienty či klienty), na expertních pracovištích, jejichž činnost souvisí s antropologií, jako jsou laboratoře nebo odborné ústavy, a v neziskových organizacích a charitách. Pokud si nejste jisti, jestli Vám bude vybraná praxe uznána, zeptejte se Mgr. Tomáše Mořkovského.

Organizace kontaktujte sami. Pokud víme o zájmu o brigádníky nebo praktikanty, tyto informace zveřejňujeme na nástěnce ve vchodu do budovy dvě anebo na našich FB stránkách.

Jak a komu mám praxi dokládat, abych dostal/a zápočet?

U praxí mimo Ústav antropologie si zajistěte potvrzení o absolvování praxe podepsané vedoucím praxe. Potvrzení musí obsahovat Vaše jméno, čas a hodinový rozsah praxe a také popis její náplně.

O samotný zápočet pak požádejte emailem Mgr. Tomáše Mořkovského. V tomto emailu uveďte celkový přehled splněné praxe a přiložte všechna potvrzení o praxi mimo náš Ústav.

Účast na terénním výzkumu v Přibicích eviduje přímo Mgr. Tomáš Mořkovský. Účast na laboratorní praxi a výzkumech ústavu eviduje daný akademický pracovník v centrálním systému.

Jak to tedy vypadá prakticky?

Na konci druhého semestru studia se zapište na výzkum v Přibicích a minimálně 5 dní se ho účastněte. Alternativně si na všech pět dní nebo jejich část domluvte laboratorní praxi s některým z akademických pracovníků nebo se zúčastněte našich výzkumů. U praxí mimo ústav si vždy nechejte vedoucím praxe vystavit potvrzení o praxi. Po splnění všech praxí doložte splnění povinné praxe Mgr. Tomáši Mořkovskému.

Na co si dávat pozor?

Především na to, abyste měli vše splněno před státnicemi.

V současnosti probíhající výzkumy

Dobrovolná účast v projektu A.D.A.P.T.

Řešitel: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Kontaktní osoby: Mgr. Marie Jandová, Ph.D.

Co výzkum obnáší?

Výzkum sestává ze dvou částí. První část výzkumu probíhá na Ústavu antropologie a zahrnuje nasnímání Vašeho těla pomocí fotogrammetrické stanice a změření sady antropometrických rozměrů. Druhá část probíhá na Univerzitním kampusu Bohunice, kde budete vyšetřeni pomocí magnetické rezonance (MRI).
Výsledkem těchto vyšetření bude několik trojrozměrných modelů Vašeho těla, které nám umožní zhodnotit Vaši tělesnou stavbu, včetně celkového objemu podkožního i útrobního tuku. Tyto modely budou spolu s dalšími údaji zaneseny v anonymizované formě do Databáze A.D.A.P.T.

Každé z vyšetření trvá obvykle mezi 40–90 minutami a každé se počítá za jeden den laboratorní praxe (z toho důvodu nebude vyplácena žádná kompenzace jako u běžných účastníků).

Všechna vyšetření jsou bezbolestná a nijak neohrozí Vaše zdraví. Jedinou nepříjemností může být pocit stísněnosti v tunelu MRI přístroje, proto toto vyšetření není vhodné pro osoby trpící klaustrofobií.

Jak se zúčastnit?

Vyplňte formulář na stránkách ADAPT | PřF - Ústav antropologie (muni.cz) a současně zašlete ze stejné emailové adresy, kterou uvedete do formuláře, email na adresu mariejandova@sci.muni.cz. Jako předmět emailu uveďte "Praxe - ADAPT". Doktorka Jandová Vás bude následně kontaktovat.

Záznam chůze pomocí běžných bezpečnostních kamer

Řešitel: Dominik Černý

Kontaktní osoba: Dominik Černý

Co výzkum obnáší?

V prostorech Ústavu antropologie v budově 8 areálu Kotlářská proběhne záznam chůze pomocí standardní bezpečnostní kamery. Nejprve Vám naměříme pět základních charakteristik těla (tělesnou výšku, délku horní a dolní poloviny těla, šířku ramen a pánve). Následně se projdete šestkrát tam a zpět na 20 metrů dlouhé chodbě. V průběhu této chůze provedeme videozáznam. Celkový čas měření a pořízení záznamu bude asi 20 minut.
Přijďte prosím v pohodlné sportovní nebo vycházkové obuvi s maximální výškou podrážky jeden centimetr.

Jak se zúčastnit?

Na výzkum se můžete registrovat přímo, zapsáním tabulky na tomto odkazu. Registrujte se prosím minimálně dva dny dopředu.

Před měřením si můžete prostudovat informovaný souhlas, kterým je účast na výzkumu ošetřena.

Digitalizace archivní dokumentace

Řešitel: Martin Čuta

Kontaktní osoba: Martin Čuta

Co praxe obnáší?

Digitalizaci údajů z archivovaných dotazníků z Brněnské růstové studie.

Jak se zúčastnit?

Pro více informací kontaktujte Martina Čuta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info