Absolvování povinné praxe

Terénní praxe je z hlediska výuky formálně začleněna do předmětů Terénní cvičení I (Bi6502) pro bakalářské studium a Terénní cvičení II (Bi8910) pro magisterské studium.

Bakalářské studium – Terénní cvičení I (Bi6502)

  • zapisuje se v šestém semestru Bc. studia, ale plní se po celou dobu studia
  • povinných je celkem 6 týdnů praxe (30 dnů), z toho 1 týden povinné praxe na terénním výzkumu v Přibicích a 1 týden povinné laboratorní praxe v rámci pracovišť Ústavu antropologie
  • zbylé čtyři týdny mohou být absolvovány na praxích souvisejících s antropologií na jiných pracovištích
  • laboratorní praxe zahrnuje jak práci v laboratoři, tak např. účast na probíhajících výzkumech apod. Právě probíhající výzkumy, kterých se takto můžete zúčastnit, jsou vypsány níže

Magisterské studium – Terénní cvičení II (Bi8910)

  • zapisuje se ve čtvrtém semestru Mgr. studia, ale plní se po celou dobu studia
  • povinné jsou celkem 2 týdny, z toho minimálně 1 týden účasti na výzkumu v Přibicích, laboratorní praxi, nebo kombinace obojího
  • druhý týden může být absolvován na praxi související s antropologií na jiných pracovištích
  • laboratorní praxe zahrnuje jak práci v laboratoři, tak např. účast na probíhajících výzkumech apod. Právě probíhající výzkumy, kterých se takto můžete zúčastnit, jsou vypsány níže

V obou případech jsou předepsané týdny povinné praxe na ústavu uvedeny jako minimální. V případě vašeho zájmu a dostatečných kapacit na našich výzkumech je možné v rámci ústavu absolvovat i větší část z vaší celkové povinné praxe, než jsou 2 týdny v Bc. a 1 týden v Mgr. studiu.

U praxí, které nepořádá ÚA, se vyžaduje potvrzení o absolvování praxe podepsané vedoucím praxe. Na základě splněné praxe pošlou ti studenti, kteří mají zapsaný předmět Terénní cvičení I nebo Terénní cvičení II formální žádost o udělení zápočtu z předmětu. Tuto žádost pošlou emailem vyučujícímu těchto předmětů (Mgr. Mořkovský). V žádosti bude uveden celkový přehled splněné praxe (termíny a o jakou praxi se jednalo) a přiložena potvrzení o praxi, která nebyla organizována ÚA.

V současnosti probíhající výzkumy

Opakované měření tělesných rozměrů za účelem zhodnocení chyby

Řešitel: Martin Čuta

Kontaktní osoby: Martin Čuta, Marie Jandová

Co výzkum obnáší?

Měření základní sady tělesných rozměrů s využitím standardního instrumentáře. Prováděna budou dvě opakování měření (jedno v listopadu 2021 a jedno v prosinci 2021); každé opakování vyžaduje 40 minut. Měření bude probíhat ve cvičebním úboru.

Jak se zúčastnit?

Zájemci prosím zašlete e-mail s vyjádřením předběžného zájmu na adresu cuta@sci.muni.cz. Následně budete odkázáni na registraci prostřednictvím nástroje Tudle.

Před měřením si můžete prostudovat informovaný souhlas, kterým je účast na výzkumu ošetřena.

Záznam chůze pomocí běžných bezpečnostních kamer

Řešitel: Dominik Černý

Kontaktní osoba: Dominik Černý

Co výzkum obnáší?

V prostorech Ústavu antropologie v budově 8 areálu Kotlářská proběhne záznam chůze pomocí standardní bezpečnostní kamery. Nejprve Vám naměříme pět základních charakteristik těla (tělesnou výšku, délku horní a dolní poloviny těla, šířku ramen a pánve). Následně se projdete šestkrát tam a zpět na 20 metrů dlouhé chodbě. V průběhu této chůze provedeme videozáznam. Celkový čas měření a pořízení záznamu bude asi 20 minut.
Přijďte prosím v pohodlné sportovní nebo vycházkové obuvi s maximální výškou podrážky jeden centimetr.

Jak se zúčastnit?

Na výzkum se můžete registrovat přímo, zapsáním tabulky na tomto odkazu. Registrujte se prosím minimálně dva dny dopředu.

Před měřením si můžete prostudovat informovaný souhlas, kterým je účast na výzkumu ošetřena.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info