Absolvování povinné praxe

Praxe v bakalářském studiu

Obecné informace

  • zapisuje se v šestém semestru bakalářského studia, ale plní se po celou jeho dobu
  • povinných je celkem 6 týdnů praxe (30 dnů), z toho 1 týden povinné praxe na terénním výzkumu v Přibicích a 1 týden povinné laboratorní praxe v rámci pracovišť Ústavu antropologie
  • zbylé čtyři týdny mohou být absolvovány na praxích souvisejících s antropologií na jiných pracovištích
  • laboratorní praxe zahrnuje jak práci v laboratoři, tak například účast na probíhajících výzkumech a podobně

Jak si praxi zapíšu v IS?

Praxe je formálně začleněna do předmětu Terénní cvičení I (Bi6502), který si zapište v šestém semestru studia.

Kdy mám praxi plnit?

Nejlépe po celý průběh bakalářského studia. V posledním semestru může být velmi těžké najít dostatek času pro splnění celé praxe.

Jak dlouhou praxi musím splnit a co musí být její součástí?

Celkem musíte splnit 6 týdnů neboli 30 pracovních dní praxe.

Co praxe musí obsahovat?

Součástí praxe musí být minimálně jeden týden (5 dní) terénního výzkumu v Přibicích. Tento výzkum se koná každoročně, zpravidla v srpnu. Přihlašuje se na něj v průběhu května, kdy je studentům zaslána výzva k elektronickému přihlašování na výzkum.

Dále musí být součástí praxe jeden týden laboratorní praxe v rámci pracovišť Ústavu antropologie. Jedná se například o pomoc se zpracováním kosterního materiálu nebo datových souborů. Může se jednat také o aktivní účast na výzkumech Ústavu. Tuto praxi si můžete domluvit s některým z akademických zaměstnanců Ústavu. Některé aktuální nabídky najdete také níže na této stránce.

Zbylých dvacet dní povinné praxe si student zařizuje podle svých preferencí.

Co s povinně volitelnou částí praxe?

Dvacet dní povinné praxe můžete absolvovat podle svého uvážení, nejlépe na na pracovištích mimo náš ústav. Dosud plnili studenti svou praxi například v muzejních institucích, kde se zabývali prací s nálezy, archivací nebo dokumentací, ve zdravotnických a sociálních zařízeních (práce s pacienty či klienty), na expertních pracovištích, jejichž činnost souvisí s antropologií, jako jsou laboratoře nebo odborné ústavy, a v neziskových organizacích a charitách. Pokud si nejste jisti, jestli Vám bude vybraná praxe uznána, zeptejte se Mgr. Tomáše Mořkovského.

Organizace kontaktujte sami. Pokud víme o zájmu o brigádníky nebo praktikanty, tyto informace zveřejňujeme na nástěnce ve vchodu do budovy dvě anebo na našich FB stránkách.

Stejně tak můžete i dobrovolnou část praxe plnit další účastí na terénním výzkumu v Přibicích nebo prací v našich laboratořích. Zde jsou však upřednostňováni studenti, kteří ještě povinnou část nesplnili.

Jak a komu mám praxi dokládat, abych dostal/a zápočet?

U praxí absolvovaných mimo Ústav antropologie si zajistěte potvrzení o absolvování praxe podepsané vedoucím praxe. Potvrzení musí obsahovat Vaše jméno, čas a hodinový rozsah praxe a také popis její náplně.

O samotný zápočet pak požádejte emailem Mgr. Tomáše Mořkovského. V tomto emailu uveďte celkový přehled splněné praxe a přiložte všechna potvrzení o praxi mimo náš Ústav.

Účast na terénním výzkumu v Přibicích eviduje přímo Mgr. Tomáš Mořkovský. Účast na laboratorní praxi a výzkumech ústavu eviduje daný akademický pracovník v centrálním systému.

Jak to tedy vypadá prakticky?

Na konci svého druhého nebo ještě lépe čtvrtého semestru se přihlaste na výzkum v Přibicích a minimálně 5 dní se ho účastněte. V průběhu studia kontaktujte některého z akademických pracovníků a domluvte si splnění minimálně pěti povinných laboratorních dní nebo se zúčastněte odpovídajícího počtu výzkumů. Nejlépe si vyberte z nabídek níže. Mimo to si zavčas domluvte praxi související s Antropologií mimo náš Ústav. U praxí mimo ústav si vždy nechte vedoucím praxe vystavit potvrzení u praxe. Po splnění všech praxí doložte splnění povinné praxe Mgr. Tomáši Mořkovskému.

Na co si dávat pozor?

Především na to, abyste měli vše splněno před státnicemi.

Praxe v magisterském studiu

Obecné informace

  • zapisuje se ve čtvrtém semestru Mgr. studia, ale plní se po celou dobu studia
  • povinné jsou celkem 2 týdny, z toho minimálně 1 týden účasti na výzkumu v Přibicích, laboratorní praxi, nebo kombinace obojího
  • druhý týden může být absolvován na praxi související s antropologií na jiných pracovištích
  • laboratorní praxe zahrnuje jak práci v laboratoři, tak např. účast na probíhajících výzkumech apod. Právě probíhající výzkumy, kterých se takto můžete zúčastnit, jsou vypsány níže

Jak si praxi zapíšu v IS?

Praxe je formálně začleněna do předmětu Terénní cvičení II (Bi8910), který si zapište ve čtvrtém semestru studia.

Kdy mám praxi plnit?

Nejlépe po celý průběh magisterského studia. V posledním semestru může být velmi těžké najít dostatek času pro splnění celé praxe.

Jak dlouhou praxi musím splnit a co musí být její součástí?

Celkem musíte splnit 2 týdny neboli 10 pracovních dní praxe.

Co praxe musí obsahovat?

Součástí praxe musí být minimálně jeden týden terénního výzkumu v Přibicích, laboratorní praxe, účasti na výzkumu nebo kombinace těchto typů.

Výzkum v Přibicích se koná každoročně, zpravidla v srpnu. Přihlašuje se na něj v průběhu května, kdy je studentům zaslána výzva k elektronickému přihlašování na výzkum.

Laboratorní praxi si můžete zkusit domluvit s některým z akademických zaměstnanců Ústavu. Některé aktuální nabídky najdete také níže na této stránce. Může se ovšem stát, že Vám zaměstnanci nebudou moci z kapacitních důvodů vyhovět.

Dalších pět dní praxe si zařiďte podle svých preferencí.

Co s povinně volitelnou částí praxe?

Zbylých pět dní si můžete splnit na relevantních praxích mimo náš Ústav, účastí na některém z níže nabízených výzkumů nebo prací v našich laboratořích. První dvě možnosti jsou však preferovány. Při práci v laboratoři jsou totiž upřednostňováni studenti bakalářského studia, pro něž jde o povinnost.

Mimo náš Ústav studenti dosud plnili svou praxi například v muzejních institucích, kde se zabývali prací s nálezy, archivací nebo dokumentací, ve zdravotnických a sociálních zařízeních (práce s pacienty či klienty), na expertních pracovištích, jejichž činnost souvisí s antropologií, jako jsou laboratoře nebo odborné ústavy, a v neziskových organizacích a charitách. Pokud si nejste jisti, jestli Vám bude vybraná praxe uznána, zeptejte se Mgr. Tomáše Mořkovského.

Organizace kontaktujte sami. Pokud víme o zájmu o brigádníky nebo praktikanty, tyto informace zveřejňujeme na nástěnce ve vchodu do budovy dvě anebo na našich FB stránkách.

Jak a komu mám praxi dokládat, abych dostal/a zápočet?

U praxí mimo Ústav antropologie si zajistěte potvrzení o absolvování praxe podepsané vedoucím praxe. Potvrzení musí obsahovat Vaše jméno, čas a hodinový rozsah praxe a také popis její náplně.

O samotný zápočet pak požádejte emailem Mgr. Tomáše Mořkovského. V tomto emailu uveďte celkový přehled splněné praxe a přiložte všechna potvrzení o praxi mimo náš Ústav.

Účast na terénním výzkumu v Přibicích eviduje přímo Mgr. Tomáš Mořkovský. Účast na laboratorní praxi a výzkumech ústavu eviduje daný akademický pracovník v centrálním systému.

Jak to tedy vypadá prakticky?

Na konci druhého semestru studia se zapište na výzkum v Přibicích a minimálně 5 dní se ho účastněte. Alternativně si na všech pět dní nebo jejich část domluvte laboratorní praxi s některým z akademických pracovníků nebo se zúčastněte našich výzkumů. U praxí mimo ústav si vždy nechejte vedoucím praxe vystavit potvrzení o praxi. Po splnění všech praxí doložte splnění povinné praxe Mgr. Tomáši Mořkovskému.

Na co si dávat pozor?

Především na to, abyste měli vše splněno před státnicemi.

V současnosti probíhající výzkumy

Research-actions: how to create and realise an academic project

Supervisor: Paride Bollettin, MSc., Ph.D.

Contact: Paride Bollettin

What does the practice involve?

The activity is focused on how to create, plan, realize and evaluate research projects. It is organized in multiple complementary activities such as: bibliographic research, academic reading and writing, fieldwork planning, funds searching, and others.

The activities will be realized in a collaborative and collective format, in the spirit of a working group. These will be organized in weekly meetings according with the schedule of the participants.

How to participate?

For participating, please contact Paride Bollettin: paridebollettin@sci.muni.cz

Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info