Absolvování povinné praxe

Praxe v bakalářském studiu

Obecné informace

  • zapisuje se v šestém semestru bakalářského studia, ale plní se po celou jeho dobu
  • povinných je celkem 6 týdnů praxe (30 dnů), z toho 1 týden povinné praxe na terénním výzkumu v Přibicích a 1 týden povinné laboratorní praxe v rámci pracovišť Ústavu antropologie
  • zbylé čtyři týdny mohou být absolvovány na praxích souvisejících s antropologií na jiných pracovištích
  • laboratorní praxe zahrnuje jak práci v laboratoři, tak například účast na probíhajících výzkumech a podobně

Jak si praxi zapíšu v IS?

Praxe je formálně začleněna do předmětu Terénní cvičení I (Bi6502), který si zapište v šestém semestru studia.

Kdy mám praxi plnit?

Nejlépe po celý průběh bakalářského studia. V posledním semestru může být velmi těžké najít dostatek času pro splnění celé praxe.

Jak dlouhou praxi musím splnit a co musí být její součástí?

Celkem musíte splnit 6 týdnů neboli 30 pracovních dní praxe.

Co praxe musí obsahovat?

Součástí praxe musí být minimálně jeden týden (5 dní) terénního výzkumu v Přibicích. Tento výzkum se koná každoročně, zpravidla v srpnu. Přihlašuje se na něj v průběhu května, kdy je studentům zaslána výzva k elektronickému přihlašování na výzkum.

Dále musí být součástí praxe jeden týden laboratorní praxe v rámci pracovišť Ústavu antropologie. Jedná se například o pomoc se zpracováním kosterního materiálu nebo datových souborů. Může se jednat také o aktivní účast na výzkumech Ústavu. Tuto praxi si můžete domluvit s některým z akademických zaměstnanců Ústavu. Některé aktuální nabídky najdete také níže na této stránce.

Zbylých dvacet dní povinné praxe si student zařizuje podle svých preferencí.

Co s povinně volitelnou částí praxe?

Dvacet dní povinné praxe můžete absolvovat podle svého uvážení, nejlépe na na pracovištích mimo náš ústav. Dosud plnili studenti svou praxi například v muzejních institucích, kde se zabývali prací s nálezy, archivací nebo dokumentací, ve zdravotnických a sociálních zařízeních (práce s pacienty či klienty), na expertních pracovištích, jejichž činnost souvisí s antropologií, jako jsou laboratoře nebo odborné ústavy, a v neziskových organizacích a charitách. Pokud si nejste jisti, jestli Vám bude vybraná praxe uznána, zeptejte se Mgr. Tomáše Mořkovského.

Organizace kontaktujte sami. Pokud víme o zájmu o brigádníky nebo praktikanty, tyto informace zveřejňujeme na nástěnce ve vchodu do budovy dvě anebo na našich FB stránkách.

Stejně tak můžete i dobrovolnou část praxe plnit další účastí na terénním výzkumu v Přibicích nebo prací v našich laboratořích. Zde jsou však upřednostňováni studenti, kteří ještě povinnou část nesplnili.

Jak a komu mám praxi dokládat, abych dostal/a zápočet?

U praxí absolvovaných mimo Ústav antropologie si zajistěte potvrzení o absolvování praxe podepsané vedoucím praxe. Potvrzení musí obsahovat Vaše jméno, čas a hodinový rozsah praxe a také popis její náplně.

O samotný zápočet pak požádejte emailem Mgr. Tomáše Mořkovského. V tomto emailu uveďte celkový přehled splněné praxe a přiložte všechna potvrzení o praxi mimo náš Ústav.

Účast na terénním výzkumu v Přibicích eviduje přímo Mgr. Tomáš Mořkovský. Účast na laboratorní praxi a výzkumech ústavu eviduje daný akademický pracovník v centrálním systému.

Jak to tedy vypadá prakticky?

Na konci svého druhého nebo ještě lépe čtvrtého semestru se přihlaste na výzkum v Přibicích a minimálně 5 dní se ho účastněte. V průběhu studia kontaktujte některého z akademických pracovníků a domluvte si splnění minimálně pěti povinných laboratorních dní nebo se zúčastněte odpovídajícího počtu výzkumů. Nejlépe si vyberte z nabídek níže. Mimo to si zavčas domluvte praxi související s Antropologií mimo náš Ústav. U praxí mimo ústav si vždy nechte vedoucím praxe vystavit potvrzení u praxe. Po splnění všech praxí doložte splnění povinné praxe Mgr. Tomáši Mořkovskému.

Na co si dávat pozor?

Především na to, abyste měli vše splněno před státnicemi.

Praxe v magisterském studiu

Obecné informace

  • zapisuje se ve čtvrtém semestru Mgr. studia, ale plní se po celou dobu studia
  • povinné jsou celkem 2 týdny, z toho minimálně 1 týden účasti na výzkumu v Přibicích, laboratorní praxi, nebo kombinace obojího
  • druhý týden může být absolvován na praxi související s antropologií na jiných pracovištích
  • laboratorní praxe zahrnuje jak práci v laboratoři, tak např. účast na probíhajících výzkumech apod. Právě probíhající výzkumy, kterých se takto můžete zúčastnit, jsou vypsány níže

Jak si praxi zapíšu v IS?

Praxe je formálně začleněna do předmětu Terénní cvičení II (Bi8910), který si zapište ve čtvrtém semestru studia.

Kdy mám praxi plnit?

Nejlépe po celý průběh magisterského studia. V posledním semestru může být velmi těžké najít dostatek času pro splnění celé praxe.

Jak dlouhou praxi musím splnit a co musí být její součástí?

Celkem musíte splnit 2 týdny neboli 10 pracovních dní praxe.

Co praxe musí obsahovat?

Součástí praxe musí být minimálně jeden týden terénního výzkumu v Přibicích, laboratorní praxe, účasti na výzkumu nebo kombinace těchto typů.

Výzkum v Přibicích se koná každoročně, zpravidla v srpnu. Přihlašuje se na něj v průběhu května, kdy je studentům zaslána výzva k elektronickému přihlašování na výzkum.

Laboratorní praxi si můžete zkusit domluvit s některým z akademických zaměstnanců Ústavu. Některé aktuální nabídky najdete také níže na této stránce. Může se ovšem stát, že Vám zaměstnanci nebudou moci z kapacitních důvodů vyhovět.

Dalších pět dní praxe si zařiďte podle svých preferencí.

Co s povinně volitelnou částí praxe?

Zbylých pět dní si můžete splnit na relevantních praxích mimo náš Ústav, účastí na některém z níže nabízených výzkumů nebo prací v našich laboratořích. První dvě možnosti jsou však preferovány. Při práci v laboratoři jsou totiž upřednostňováni studenti bakalářského studia, pro něž jde o povinnost.

Mimo náš Ústav studenti dosud plnili svou praxi například v muzejních institucích, kde se zabývali prací s nálezy, archivací nebo dokumentací, ve zdravotnických a sociálních zařízeních (práce s pacienty či klienty), na expertních pracovištích, jejichž činnost souvisí s antropologií, jako jsou laboratoře nebo odborné ústavy, a v neziskových organizacích a charitách. Pokud si nejste jisti, jestli Vám bude vybraná praxe uznána, zeptejte se Mgr. Tomáše Mořkovského.

Organizace kontaktujte sami. Pokud víme o zájmu o brigádníky nebo praktikanty, tyto informace zveřejňujeme na nástěnce ve vchodu do budovy dvě anebo na našich FB stránkách.

Jak a komu mám praxi dokládat, abych dostal/a zápočet?

U praxí mimo Ústav antropologie si zajistěte potvrzení o absolvování praxe podepsané vedoucím praxe. Potvrzení musí obsahovat Vaše jméno, čas a hodinový rozsah praxe a také popis její náplně.

O samotný zápočet pak požádejte emailem Mgr. Tomáše Mořkovského. V tomto emailu uveďte celkový přehled splněné praxe a přiložte všechna potvrzení o praxi mimo náš Ústav.

Účast na terénním výzkumu v Přibicích eviduje přímo Mgr. Tomáš Mořkovský. Účast na laboratorní praxi a výzkumech ústavu eviduje daný akademický pracovník v centrálním systému.

Jak to tedy vypadá prakticky?

Na konci druhého semestru studia se zapište na výzkum v Přibicích a minimálně 5 dní se ho účastněte. Alternativně si na všech pět dní nebo jejich část domluvte laboratorní praxi s některým z akademických pracovníků nebo se zúčastněte našich výzkumů. U praxí mimo ústav si vždy nechejte vedoucím praxe vystavit potvrzení o praxi. Po splnění všech praxí doložte splnění povinné praxe Mgr. Tomáši Mořkovskému.

Na co si dávat pozor?

Především na to, abyste měli vše splněno před státnicemi.

V současnosti probíhající výzkumy

Příprava a zpracování dat v rámci laboratoře

Kontakt: Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.

Co praxe zahrnuje?

Spolupráci na projektech Ústavu antropologie, především v oblasti 3D záznamu živého člověka - zpracování a přípravu dat.

Jak se praxe zúčastnit?

Kontaktujte jurda@sci.muni.cz

Research-actions: how to create and realise an academic project

Supervisor and contact: Paride Bollettin, MSc., Ph.D.

What does the practice involve?

The activity is focused on how to create, plan, realize and evaluate research projects. It is organized in multiple complementary activities such as: bibliographic research, academic reading and writing, fieldwork planning, funds searching, and others.

The activities will be realized in a collaborative and collective format, in the spirit of a working group. These will be organized in weekly meetings according with the schedule of the participants.

How to participate?

For participating, please contact Paride Bollettin: paridebollettin@sci.muni.cz

Micro-Excavation and Analysis of Cremated Human Remains

Supervisor and contact: Kévin Alexis André Salesse, M.Sc., Ph.D.

What does the practice involve?

This research project aims at recording, micro-excavating, and analyzing cremated human remains from a cinerary urn dating from the Moravian Iron Age. The research will encompass photogrammetry, osteological analysis, and methods specific to the archaeology of cremation. The urn is housed at the Department of Anthropology at MUNI.

How to participate?

For participating, please contact Dr. Kévin Salesse: k.salesse@sci.muni.cz

Sampling human remains for isotope analysis

Supervisor and contact: Kévin Alexis André Salesse, M.Sc., Ph.D.

What does the practice involve?

The student's duties will encompass the preparation of archaeological human samples, including tasks such as cleaning, drilling, crushing, and conditioning. These processed samples will later undergo isotopic analysis (C, N, S, O, Sr) as part of projects overseen by Dr. Kévin Salesse. Following initial training during the first few days, the student will operate independently in the grinding room of the building B8.

How to participate?

For participating, please contact Dr. Kévin Salesse: k.salesse@sci.muni.cz

Collecting isotope data from archaeological samples in Belgium

Supervisor and contact: Kévin Alexis André Salesse, M.Sc., Ph.D.

What does the practice involve?

The student's task involves aggregating isotopic data from published sources related to archaeological samples in Belgium. The exact extent of the compilation work will be determined in consultation with the supervisor, taking into account the number of identified publications. The student will compile the data from the selected sources into a standardized IsoArcH format.

How to participate?

For participating, please contact Dr. Kévin Salesse: k.salesse@sci.muni.cz

Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info