Lidé

Vedení Ústavu antropologie

doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Ředitelka Ústavu antropologie, garantka doktorského studia (DSP) antropologie, předsedkyně oborové komise antropologie a vedoucí Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LAMORFA)

telefon: 549 49 6206
e‑mail:

a administrativa

Profesoři

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Profesor antropologie, archeolog a spisovatel, zakladatel současného Ústavu antropologie a v letech 2006–2010 jeho ředitel. Zabývá se metodologií a filozofií bio-socio-kulturní antropologie, antropologií umění, automobilismu a sexuality.

telefon: 549 49 5755
e‑mail:

Emeritní profesoři

prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Český archeolog a kulturní antropolog; profesor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve výzkumné práci se zabývá především sídly a životem šlechty ve, archeologií církevních objektů, archeologickou antropologií a antropologií pohřebního ritu.

e‑mail:

Docenti

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Zabývá se ontogenetickými adaptacemi člověka, prenatálním programováním a morfologickými markery prenatálních faktorů prostředí, zejména vlivem nejbližšího sociálního prostředí (sourozenecké konstelace, rodina) na vývoj fyzických a behaviorálních vlastností člověka. Pokouší se rovněž o interpretace těchto procesů z hlediska širšího sociálního a evolučního kontextu, mimo jiné v rámci koncepce DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease) a teorie životní historie (Life-history Theory).

telefon: 549 49 4966
e‑mail:

doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Ředitelka Ústavu antropologie, garantka doktorského studia (DSP) antropologie, předsedkyně oborové komise antropologie a vedoucí Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LAMORFA).

telefon: 549 49 6206
e‑mail:

doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.

Evoluční antropolog, paleoantropolog a primatolog.

telefon: 549 49 7698
e‑mail:

Odborní asistenti a asistenti

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

Zabývá se antropologií živého člověka. Zaměřuje se na aplikace virtuální antropologie v ergonomii, dále antropologií sportu, záznamem pohybu a jeho využití při hodnocení vlivu specifické zátěže na pohybový aparát, dále hodnocením výživového stavu s využitím trojrozměrného záznamu lidského těla a v neposlední řadě hodnocením růstu a vývoje člověka.

telefon: 549 49 3638
e‑mail:

Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.

Zaměřuje se na aplikaci moderních záznamových a zobrazovacích metod ve fyzické antropologii, záznam trojrozměrných dat a editaci, analýzu a vizualizaci digitálních modelů. Ve své dosavadní praxi se zabýval například přirozenou deformací pohřbených lidských pozůstatků, využitím fotogrammetrie v dokumentaci nálezové situace a digitalizaci nálezů, aplikací moderních záznamových metod ve forenzní medicíně a antropologii.

telefon: 549 49 5132
e‑mail:

Lektoři a odborní pracovníci

Mgr. Adela Hupková

Adela Hupková se zaměřuje na kosterní a dentální antropologii, zabývá se ontogenezí člověka, vlivem vývojového stresu na rozvoj bilaterálně symetrických znaků, indikátory stresu na zubech a kosterních pozůstatcích člověka. Věnuje se studiu mikrostruktury zubů a aplikaci histologických analýz tvrdých zubních tkání v antropologii a bioarcheologii.

telefon: 549 49 4073
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info