Výběr závěrečné práce

Předchozí Následující

Kdy si mám téma vybírat ?

Pro bakalářské práce je nejzazším termínem volby tématu závěrečné práce konec září 3. ročníku bakalářského studijního programu. Je však možné a žádoucí si téma vybírat a domlouvat dříve, klidně už během druhého ročníku bakalářského studia.

Pro magisterské práce je nejzazším termínem volby tématu závěrečné práce konec září 1. magisterského studijního programu.

Jak si zvolit téma, které mě bude bavit?

První místo, kde je možno hledat inspiraci, je balík volných témat závěrečných prací v IS MU. Školitelé - vedoucí závěrečných prací do balíku vkládají témata prací, která odpovídají jejich výzkumnému zaměření a činnostem Ústavu antropologie.

Rozhodně je dobré se o dostupných tématech informovat a aktivně je hledat v balíku témat.

Jak postupovat, když mám téma vybrané?

V případě, že v balíku témat najdete téma, které se vám líbí, a téma je stále volné, přihlásíte se k němu.

Poté následuje doladění tématu na základě komunikace a diskuze se školitelem. Až jsou student i školitel se zněním zadání spokojeni, potvrdí zadání tématu kliknutím na proklik “Ano – potvrzuji zadání” (první potvrzuje student, poté školitel).

Následně se zadání práce předává do agendy ředitelky ústavu, která zadání finálně schvaluje. Ředitelka ústavu provede revizi zadání, konzultuje zadání se školiteli a v případě potřeby vrací zadání k úpravě. Pokud dojde k jakékoliv změně zadání, proběhne celý cyklus schvalování od začátku (student - školitel - ředitelka).

Jak mám postupovat, když v balíku témat není téma, které by mě zajímalo?

Školitelé balíky témat každoročně inovují. Vypsaná témata nejvíce odpovídají aktuálnímu zaměření Ústavu, probíhajícím projektům a výzkumu jednotlivých školitelů.

Může se ale stát, že máte nápad na vlastní téma. V tom případě kontaktujte školitele ze souboru akademických pracovníků Ústavu antropologie, jehož výzkumné zaměření je Vašemu tématu nejblíže. Posoudí, jestli je možné téma realizovat a za jakých podmínek. V případě oboustranného souhlasu téma vypíše a dál se postupuje tak, jak je popsáno v přecházejícím bodu.

Doporučujeme věnovat pozornost tématům, která vypisují cizojazyční akademičtí pracovníci našeho ústavu. Výběr z nabídky těchto témat umožní adeptům rozšířit perspektivy ve zpracovávané problematice a schopnost diskuze vědeckého tématu v cizím jazyce na mezinárodní úrovni zvyšuje šance absolventa na trhu práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info