Projekt FIDENTIS

Projekt FIDENTIS: Forenzní identifikace na základě 3D modelů obličeje

FIDENTIS je projekt spolupráce výzkumných skupin Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LaMorFA) Ústavu antropologie MU a Laboratoře interakce člověka s počítačem (HCILAB) Fakulty informatiky MU zkoumající morfologii lidské tváře z trojrozměrných záznamů. Projekt kombinuje současné poznatky z oblasti biologie člověka, fyzické antropologie, digitálních a informačních technologií s potřebami biometriky, osobní identifikace a rekognice obličeje. Hlavní využití nových poznatků plynoucích z řešení projektu je soustředěno na oblast forenzních věd a kriminalistiky a je podpořeno aktuálními potřebami v boji proti kriminalitě v případech, ve kterých trojrozměrné digitální záznamy lidského těla slouží jako důkazní materiál.

Bez popisku
Bez popisku

FIDENTIS Analyst

FIDENTIS Analyst je uživatelsky přívětivý software pro analýzu 3D polygonálních sítí, zachycujících především lidský obličej. Program umožňuje množství morfologických analýz určených především pro forenzní účely jako je tvorba 3D kompozitního obličeje, automatická registrace význačných bodů na obličeji, porovnávání polygonálníh sítí a analýza morfologické variability obličeje pomocí dávkového zpracování.

FIDENTIS databáze 3D obličejů

FIDENTIS databáze 3D obličejů je unikátní soubor trojrozměrných modelů obličeje člověka s doprovodnými demografickými a popisnými údaji. V současnosti obsahuje FIDENTIS databáze téměř 2 100 modelů lidského obličeje zaznamenaných pomocí optických skenerů Vectra M1, XT nebo H1. Databáze je složena ze záznamů jedinců, kteří byli skenováni pouze jednou a jedinců, u kterých byl pořízen více než jeden záznam (odlišnými přístroji, za různých podmínek, s časovým odstupem apod.).

Databáze slouží jako zdroj referenčních dat o morfologii obličeje současné české populace a k analýze věkových změn. Jedinci s více skeny slouží k ověřování spolehlivost algoritmů identifikace lidského obličeje a analýze věkových změn. Vedle vědecky zaměřených projektů lze databázi využít jako referenční standard pro preoperační a postoperační srovnání v klinických oborech.

Všechny údaje jsou v databázi skladovány anonymně v souladu s pravidly vymezenými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info