Ústav antropologie navazuje na Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, založený v letech 1923–1927 Vojtěchem Sukem, v jeho původním celostním zaměření studia a výzkumu v sepětí antropologie biologické, sociální a kulturní i s relevantními disciplínami medicínskými. Díky tomuto modernímu vědeckému trendu transdisciplinárního pojetí „biologicko-socio-kulturní antropologie“ získal ústav respektované postavení v České republice i v zahraničí.

Počátky novodobého Ústavu antropologie sahají do roku 1993, kdy byla Janem Benešem, Jaroslavem Malinou, Vladimírem Novotným a dalšími spolupracovníky obnovena Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty MU. V čele Katedry byl od jejího vzniku až do své předčasné smrti profesor Jan Beneš, poté se vedení ujal prof. Jaroslav Malina, za jehož vedení byl v roce 2006 obnoven Ústav antropologie, a profesor Jiří Svoboda (2010–2019). Od roku 2019 je ředitelkou Ústavu antropologie docentka Petra Urbanová.

Další informace o Ústavu se můžete dozvědět na naší Wikipedii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info