Mapování novokřtěneckých komunit na Moravě v 16. a 17. století

O projektu

Novokřtěnci přicházející z německy mluvícího prostředí tvořili kulturně a etnicky odlišnou menšinu, která významným způsobem zasáhla do dějin Moravy na poli kulturním, hospodářském a náboženském. Přestože v současnosti nemá na našem území pokračování, reflexe novokřtěneckého působení na území Moravy posiluje, především v obcích s rozvinutou tradicí vinařství, na níž se novokřtěnci také podíleli. Cílem projektu je zpřístupnit široké veřejnosti podrobné údaje o působení této komunity na Moravě v širokých historických a společenských souvislostech. V projektu mapujeme proměny novokřtěneckého osídlení na Moravě v 16. a 17. století.

Projekt umožní vytvořit volně přístupnou odbornou databázi a interaktivní mapu moravských sídel novokřtěnců. Díky této databázi bude možné systematizovat dosavadní poznatky o jednotlivých novokřtěneckých sídlech a dále analyzovat vzájemné vztahy mezi nimi, jakož i sledovat vzájemné souvislosti náboženských, hospodářských i biologických podmínek.

Databáze bude doprovázena interaktivní mapou, která umožní zobrazovat vložená data v časoprostorovém modelu novokřtěneckých sídel.

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury v rámci programu NAKI III: Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity (2023 až 2030).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info